Hoe kan ik gebruik maken van Pinktrainer?

Indien u wordt of bent behandeld voor borstkanker dan kunt u via de gespecialiseerde fysiotherapeut gebruik maken van Pinktrainer. De app maakt onderdeel uit van een op uw persoonlijke omstandigheden afgestemd begeleid programma. Via de fysiotherapeut wordt de app die in direct contact staat met een dashboard voor u beschikbaar gesteld.
De app is niet apart in de appstore te downloaden. 

U heeft binnenkort zelf de mogelijkheid uw therapeut te kiezen via deze pagina. Samen met uw therapeut bepaalt u hoe u begeleid wilt worden. Wilt u trainen in de praktijk, in uw eigen sportschool of thuis in uw eigen omgeving? Met Pinktrainer bent u vrij dit naar wens en situatie in te vullen.

Staat uw therapeut er niet bij, attendeer haar/hem dan op de mogelijkheden van Pinktrainer.

Het belang van trainen onder
begeleiding van een specialist

Er is een groot verschil tussen de effecten van 'bewegen' en 'begeleid trainen'. Juist bij borstkanker is het van groot belang dat u begeleid gaat trainen. De gespecialiseerde therapeut houdt rekening met alle mogelijkheden en beperkingen die, mede als gevolg van de ziekte, behandeling en/of medicatie, op kunnen treden. De oefenprogramma's worden door uw fysiotherapeut dus volledig op u afgestemd v.w.b. soorten training, oefeningselectie, intensiteit, uw herstellend vermogen en andere aspecten. De trainingen kunt u zowel in de fysiopraktijk, uw eigen sportschool als thuis uitvoeren. Samen beslissen wat het beste bij u past kan ook met Pinktrainer!

Trainen helpt u in elke fase van de behandeling

De wetenschap en de dagelijkse praktijk wijst uit dat trainen u in elke fase van de behandeling ten goede kan komen. De effecten van gericht en begeleid trainen kunnen verder gaan dan alleen maar fitter voelen, bijwerkingen reduceren of te voorkomen. De wetenschappelijke uitkomsten tonen steeds meer aan dat trainen ook een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van een behandeling. 

Trainen voorafgaand aan
de behandeling

Prehabilitatie is het trainen ter voorbereiding op een behandeltraject of operatie. Onder begeleiding krijgt u een oefenprogramma dat u sterker en fitter kan maken zodat u de behandeling goed kunt doorstaan en mogelijk sneller kunt herstellen.

Trainen tijdens de behandeling

Trainen tijdens chemotherapie of bestraling is er op gericht de mogelijke bijwerkingen te voorkomen of te reduceren. Tevens kan het trainen een ondersteunende bijdrage leveren aan het optimaliseren van de behandeling zelf.

Trainen na de
behandeling

Om te herstellen van het behandeltraject, ter verandering van uw levensstijl of in de palliatieve fase voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Diverse mogelijkheden die u persoonlijk met uw zorgverlener kunt bespreken. 

Veel gestelde vragen over trainen bij borstkanker

Vanuit 15 tot 20 jaar onderzoek en praktijk blijkt dat trainen voor, tijdens en na de behandeling veilig is. De enige reden om niet te sporten is indien u koorts heeft of herstellende bent van een operatie. Het herstellen van een operatie hoeft overigens niet te betekenen dat u geheel met sporten moet stoppen. Er zijn voldoende alternatieven die u ook in die fase kunnen ondersteunen en uw conditie intakt kunnen houden. Belangrijk daarbij is dat u onder begeleiding van een gecertificeerd en specialistisch opgeleid therapeut traint. Vanuit de behandelrichtlijn wordt er een specifiek op uw situatie afgestemd persoonlijk behandel- of trainingsplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met o.a. uw ziektebeeld, fase van de behandeling, de medicatie en uiteraard ook uw algehele conditie.

Trainen bij borstkanker is in principe voor iedereen geschikt. Zowel ter voorbereiding op, tijdens als na de behandeling. Zelfs in de palliatieve fase kan trainen een belangrijke rol spelen binnen de kwaliteit van leven. Hoe ernstig u ook bijwerkingen ervaart, of juist als u deze intensief ervaart, is trainen een goede methode om deze trachten te reduceren. Het is hierbij belangrijk dat u toestemming vraagt aan uw behandelend arts en een gesprek aangaat met de gespecialiseerde fysiotherapeut om een zorgvuldige aanpak te volgen.

Uw reactie is begrijpelijk als u zich in deze vraag herkent. Bij vermoeidheid is trainen wel het laatste waar u aan denkt. In het verleden werd er dan ook vooral rust geadviseerd om van vermoeidheid te herstellen. Inmiddels zijn er andere inzichten gekomen en is het, hoe vermoeid u zich ook voelt, niet de juiste optie om niets te doen en te denken dat uitrusten hier het antwoord op is. Sterker nog, juist bewegen of training zal bijdragen aan het tegengaan of reduceren van deze vermoeidheid.
Uiteraard kunnen er dagen bij zijn dat u echt tot niets in staat bent. Dat is niet erg en daar zal bij begeleid trainen ook rekening mee gehouden worden. Zodra uw therapeut of uzelf weer het gevoel heeft dat het trainingsplan vervolgd kan worden is het zaak dit ook te doen. Met Pinktrainer kan uw therapeut aan uw situatie aangepaste oefeningen selecteren en deze of bij uw thuis, eigen omgeving of in de praktijk te laten plaatsvinden.

Trainen kan bijdragen om de door de behandeling verstoorde processen en aangerichte schade in het lichaam te helpen herstellen. Elk schema zal binnen uw mogelijkheden starten en gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van uw spiermassa, uithoudingsvermogen en mobiliteit. Dus ook in een situatie waarin u zich vermoeid tot zeer vermoeid voelt.

Er is steeds meer wetenschappelijk en praktijkbewijs dat trainen een groot aantal positieve effecten geeft tijdens de behandeling van borstkanker. Van het sterker voorbereid zijn op de behandeling, het voorkomen of beperken van bijwerkingen, het tegengaan van spierverlies, het behouden of verkrijgen van meer kracht en conditie tot het optimaliseren en vol kunnen houden van de beoogde dosis medicatie.
Een laatste ontwikkeling is het trainen op de dag (en de dag erna) waarop chemo wordt toegediend. Internationaal wordt dit al op grote schaal toegepast en ook in Nederland is dit nu meer bekend.. Onderzoek wijst uit dat deze specifieke trainingsprogramma's bij kunnen dragen aan, en gericht zijn op het optimaliseren van de bloedsomloop. Uit een groeiend aantal onderzoeken blijkt dat een verbeterde bloedsomloop een betere verspreiding van de medicatie geeft in het gebied van de tumor en/of kankercellen. 
Er wordt in navolging van eerder onderzoek op deze inzet van trainingen steeds gerichter onderzoek gedaan. Welk soort training en met welke intensiteit draagt in welke mate bij aan het ondersteunen van een behandeling? Vragen die we de komende jaren steeds beter kunnen beantwoorden mede door het gebruik van Pinktrainer.

Bekijk de onderstaande video en zie hoe de wetenschap trainen bij kanker naar de praktijk brengt!

Door medicatie kan spierverlies optreden tijdens en na de behandeling. Uw spiermassa is echter een belangrijk onderdeel van uw lichaam en speelt een grote rol binnen uw immuunsysteem. Vanuit de spieren worden allerlei signaalgevende stofjes, zogenaamde myokines, aangemaakt die andere processen of organen stimuleren optimaal te functioneren. Deze myokines worden met name aangemaakt door het optimaal samentrekken van spieren. Er is daarbij een directe relatie tussen enerzijds de intensiteit van training (en spiersamentrekkingen) en anderzijds de mate waarin de myokines worden aangemaakt. Het is dan ook erg van belang dat u uw spiermassa onderhoudt en krachttraining integreert in uw wekelijkse beweegpatroon.

Wandelen, fietsen, tuinieren of andere huishoudelijke werkzaamheden zijn goed om te doen. Vaak bent u al blij dat u dat kunt doen. Betreffende verdere vooruitgang te boeken valt wandelen en fietsen in het algemeen onder de noemer 'activiteiten' of licht lichamelijke inspanning en niet onder gericht trainen. Wandelen en/of fietsen kan wel een onderdeel van een totaal trainings -of behandelplan uitmaken. Hoewel fietsen en wandelen altijd goed is om te doen is overleg met een fysiotherapeut belangrijk om te bekijken hoe uw dagelijkse activiteiten dienen te worden aangepast of aangevuld met gerichte oefeningen. Geheel afhankelijk van de doelstellingen wordt gekeken of het lichaam voldoende of onvoldoende progressiegevende prikkels ervaart. Ook wordt gekeken naar een inspanningsbalans binnen uw normale daginvulling. 

Het grootste verschil tussen bewegen en trainen is het verschil in intensiteit. Bewegen kan zelfs vanuit huishouding, wandelen of fietsen maar bereikt vaak niet het intensiteitsniveau waarbij het een sterkere prikkel afgeeft aan het lichaam om echt te verbeteren. Tevens is bewegen vaak een spontane activiteit en is dit niet direct gekoppeld aan een schematische opbouw en belasting.
Trainen gebeurt heel gericht met een plan en een methode om de lichamelijke conditie stap voor stap te verbeteren. In de trainingsessies zit dan ook een bewuste keuze en volgorde van oefeningen, intensiteit en frequentie. Ook wordt rekening gehouden met het belasting- en herstelvermogen van het lichaam. De vooruitgang wordt gemonitoord en daar nodig wordt om progressie te blijven maken een schema aangepast. Daar de lichamelijke belasting- en herstelmogelijkheid door borstkankerbehandeling soms van dag tot dag kan verschillen wordt hier ook binnen de training rekening gehouden.  

Kanker hebben heeft niet alleen impact op u maar ook op uw eventuele partner, kinderen of naaste omgeving. Voor u persoonlijk is het ondergaan of herstellen van de behandeling en daarbij trainen in zekere zin te vergelijken met topsport en het leveren van een toppresatie. U heeft daarbij alle support nodig en uw omgeving moet dus erg supportive zijn. Dat betekent ook dat in dagen dat u zich slecht voelt zij toch de support moeten geven te blijven bewgen of trainen. Ook zij doen er goed aan zich te verdiepen in de positieve bijdrage van trainen ook in de moeilijke periodes. De onbekendheid van de omgeving met trainen tijdens kanker kan vaak tot een remmend effect leiden door u te adviseren vandaag maar even niets te doen. Probeer uw partner aan te geven wat uw programma is zodat er in uw omgeving rekening mee gehouden kan worden voor uw dag- en weekindeling. 

Trainen bij en tegen kanker in beeld

Bekijk onderstaande video en zie hoe internationaal de wetenschap de stap maakt om trainen als ondersteuning bij de behandeling naar de praktijk te brengen.

Adres

Orange M-Health BV
Irenesingel 19
7481 GJ Haaksbergen
Nederland

Contacten

Telefoon: 053 - 851 9506
Email: info@pinktrainer.nl              
  

Links

www.pinktrainer.nl
Pinktrainer op FacebookJuridische documenten

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring