Privacystatement

Pinktrainer is een product van Orange M-Health BV gevestigd te Haaksbergen, Overijssel. De applicatie is ontwikkeld in samenwerking met borstkankerpatiënten, medici uit de oncologische behandelpraktijk, oncologiefysiotherapeuten, diëtisten, wetenschappers en personal trainers.

Wij slaan uw IP-adres op om onze website te kunnen beveiligen tegen geautomatiseerde aanvallen. De informatie die we van u vragen in de contactformulieren worden enkele en alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen of het verzoek contact met u op te nemen.

We delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen.

Wij bewaren de IP-adressen voor de beveiliging van de site maximaal 1 maand. Uw persoonlijke gegevens in de contactformulieren worden maximaal 2 maanden bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@pinktrainer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Adres

Orange M-Health BV
Irenesingel 19
7481 GJ Haaksbergen
Nederland 

Contacten

Telefoon: 053 - 851 9508
Email: info@pinktrainer.nl              
  

Links

www.pinktrainer.nl
Pinktrainer op FacebookJuridische documenten

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring